YETERLİLİKLER
Fransız Dili ve Edebiyatı (YL)1-Üst düzeyde dil ve edebiyat öğretimi gerçekleştirir.2-Fransız edebiyatı ve kültürü üzerine yapılan çalışmaların disiplinler arası boyutunu bilir ve ilgili beşeri ve sosyal bilim alanlarının verilerinden yararlanır.3-Fransız dilini Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyi üzerinde kullanarak sözlü ya da yazılı iletişim kurar.4-Fransız dili, edebiyatı ve kültürü alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleyerek, yürütülen bilimsel etkinliklere destek verir ve alanındaki kişileri bu konularda bilgilendirir.5-Fransız dili, edebiyatı ve kültürü alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri toplum yararına kullanır ve çalışmalarını bağımsız olarak yürütür6-Fransız dili, edebiyatı ve kültürü alanında lisans düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak, bu alanlarla ilgili kaynakları etkin biçimde kullanır.7-Fransız dili, edebiyatı ve kültürü alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler8-Fransız dili, edebiyatı ve kültürü alanında güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.9-Fransız dili, edebiyatı ve kültürü alanında geliştirilen araştırma yöntem ve tekniklerini kuram ve uygulama düzeyinde kullanır.10-Fransız dili, edebiyatı ve kültürü alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri farklı bilim alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir, çözümler ve yeni bilgiler üretir.11-Farklı kültürleri ve yapıtlarını okur ve izleyen etkin okurlar yaratır.12-Dilbilim ve yazın alanlarında araştırmacı formasyonu kazanır.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ